Chính sách quy định chung

Ngày đăng: 25-10-2019

Mli là website bán hàng trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu Mli.

Khách hàng tham gia giao dịch trên Mli là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên Mli bao gồm các sản phẩm Mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên Mli phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Mli sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên Mli.

Bằng việc tham gia giao dịch trên Mli , khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://Mli.com.vn đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.

Để lại bình luận